Lộ trình học SEO A - Z: Từ cơ bản đến nâng cao

Tại Seomentor.vn tôi chuẩn bị cho bạn đầy đủ các kiến thức từ nghiên cứu từ khóa, xây dựng liên kết đến chiến lược SEO và hơn thế nữa, bạn có sẵn một lộ trình học học SEO với các bài viết hướng dẫn, tài nguyên và công cụ SEO đáng tin cậy.

Ngay bây giờ hãy trang bị cho mình bộ nội dung và kiến thức theo lộ trình sau đây:

1. Học SEO cho người mới bắt đầu

1. Phân tích từ khóa toàn tập

2. Thực hành: Phân tích từ khóa và lên dàn ý cho nội dung tương tự như mẫu sau: (Đang cập nhật)

1. Phân tích đối thủ trong SEO

2. Thực hành: Phân tích đối thủ theo mẫu sau: (Đang cập nhật)

1. Tối ưu hóa nội dung website

2. Thực hành: Phân tích đối thủ theo mẫu sau: (Đang cập nhật)

1. Tối ưu hóa trang web

2. Thực hành: Tối ưu hóa trang web theo mẫu sau: (Đang cập nhật)

1. Xây dựng liên kết

2. Thực hành: Xây dựng liên kết đến trang theo mẫu sau: (Đang cập nhật)

5. Học SEO chuyên sâu

   • JavaScript SEO
   • Internal Linking
   • Logfile Analysis for SEO
   • Crawl Budget
   • Mobile Optimization
   • Web Speed Optimization
   • Edge SEO
   • XML Sitemaps Optimization
   • Robots.txt
   • Paginations Optimization
   • Developing Topic Clusters
   • Keywords Mapping
   • E-A-T
   • Keyword Cannibalization Analysis
   • Image Optimization
   • Video Optimization
   • Structured Data
   • Content Pruning
   • Backlinks Analysis
   • Outreach for Link Building
   • Disavowing Backlinks
   • Digital PR & Link Building
   • Broken Link Building
 • Bạn chắc chắn không cần phải tin mọi thứ mà người khác nói nhưng vẫn cứ hãy dành cho mình một cơ hội để tiếp thu cái mới.
 • Kiến thức tại seomentor.vn được tôi tổng hợp và đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân.
 • Nếu phù hợp với bạn hãy thử nghiệm để hiểu thêm, nếu không hãy bỏ qua nó.
 • Hãy đọc nội dung tại Seo Mentor với một tâm trí rộng mở và luôn nhớ rằng “dù là học viên của tôi đi nữa, bạn cũng không chỉ đơn thuần là người đi theo”.